De mensen

Bestuur Bertha Slagter secretaris & ledenadministratie
Bianca Dijkstra penningmeester
Mary Kerssen voorzitter
Trainers Audrey Derkx
Bertha Slagter
Bianca Dijkstra
Herman van den Belt
Maaike Homminga
Marina Schut
Marjolein van den Bosch
Mary Kerssen
Peter Assendorp
Complementair Hanneke van den Belt clubhuis medewerker
Herman van den Belt facilitair medewerker
Tanja Schwitters-Hendriks veldbeheer
Sjoerd Schwitters veldbeheer