Klachten

Eventuele klachten en/of opmerkingen dienen schriftelijk (mail) ingediend te worden bij de coordinator op coordinator@jolly-jumpers.nl. De klachtenprocedure wordt zo spoedig mogelijk ingezet.